2014. April 22.

Preduzetnički informator April/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Ugovor o trgovinskom posredovanju
- Porez na prenoz vlasništva nad polovnim motornim vozilom
- Odluka o visini minimalne zarade za period januar-jun/2014
- Godišnji porez na dohodak građana
- Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka
- Podsticaji u poljoprivredi

2014. March 21.

Preduzetnički informator Mart/2-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Porez na dobit pravnih lica
- Porez na imovinu
- Najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Davanja povodom dana žena

2014. March 07.

Informator za poljoprivrednike (Vanredni broj - Preduzetnički informator Mart/1-2014)

Bitne informacije za poljoprivrednike
Sadržaj informatora za poljoprivrednike:
- Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije
- Ko su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva?
- Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama od strane registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

2014. February 18.

Preduzetnički informator Feb/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Dostavljanje i registracija finansijskih izveštaja za 2013. godinu
- Izmene i dopune pravilnika o transfernim cenama
- Osnovica doprinosa za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom
- Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa
- Godišnji porez na dohodak građana
- Novi zakon o reviziji
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoh trgovini
- Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja
- U slučaju zaključenja aneksa kupoprodajnog ugovora kojim se vrši prenos veće površite od prvobitno ugovorene postoji obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

2014. January 13.

Preduzetnički informator Jan/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) i u papirnom obliku do 28. februara 2014. godine
- Visina naknada za postupak registracije u APR
- Različiti nivoi ovlašćenja za podnošenje poreskih prijava (novi Obrazac PEP)
- Nove šifre plaćanja od 01. januara 2014. godine
- Podnošenje pojedinačnih poreskih prijava za poreze po odbitku
- Novi zakon o računovodstvu
- Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

2013. December 29.

Preduzetnički informator Dec/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Agencija za privredne registre (APR) briše preduzetnika po sili zakona ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Popis imovine i obaveza na kraju 2013. godine
- Zakon o legalizaciji objekata
- Zakonska obaveza da se do kraja godine iskoristi prvi deo godišnjeg odmora 2013. godine
- Državni praznici Republike Srbije u decembru 2013. i januaru 2014. godine
- Obaveza isplate otpremnine zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom

2013. November 19.

Preduzetnički informator Nov/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Obračun poreza na pruženje usluge od strane nerezidentnih fizičkih lica - domaćem pravnom licu
- Izmene o dopune Zakona o porezima na imovinu izmene u oporezivanju imovine

2013. October 21.

Preduzetnički informator Okt/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Primena zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na osnivače, odnosno članove privrednog društva
- Ugovor o pravima i obavezama direktora
- Državni praznik Republike Srbija: Dan primirja u Prvom svetskom ratu