2014. March 07.

Informator za poljoprivrednike (Vanredni broj - Preduzetnički informator Mart/1-2014)

Bitne informacije za poljoprivrednike
Sadržaj informatora za poljoprivrednike:
- Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije
- Ko su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva?
- Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama od strane registrovanih poljoprivrednih gazdinstava