2013. May 14.

Svakodnevne kontrole radi suzbijanja sive ekonomije

Ministar finansija i privrede dao nalog Poreskoj upravi Republike Srbije da preduzme sve neophodne zakonske mere radi svakodnevne kontrole i primene predviđenih sankcija, prema svima u lancu nelegalne prodaje rezanog duvana i sive ekonomije uopšte.