2013. May 14.

Obaveza prijave staža (M-4) za 2012. godinu do 30. april 2013. godine

Poslodavci su u obavezi da najkasnije do 30. aprila 2013. godine dostavljaju podatke o stažu i zaradama (obrazac M-4) za zaposlene i osnivače koji su u radnom odnosu u svom preduzeću. Podaci se podnose filijalama, odnosno ispostavama Fonda prema sedištu poslodavca.
Moguća je i preliminarna kontrola M-4 prijava preko interneta.

2013. May 14.

Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo)

O plaćenom odsustvu sa primerom rešenja o korišćenju plaćenog odsustva.

2013. May 14.

Javni poziv nezaposlenim licima

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova objavio je Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2013. godini. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01.oktobra 2013. godine. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

2013. May 14.

Državni i drugi praznici

Uskršnji praznici, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica su od Velikog petka, tj. od 29. marta ove godine, zaključno sa drugim danom Uskrsa, tj. do 01. aprila 2013. godine.
- Praznik rada je 1. i 2. maj 2013.godine, tj. sreda i četvrtak.
- Vaskršnji praznici su od Velikog petka, tj. od 03. maja ove godine, zaključno sa drugim danom Vaskrsa, tj. do 06. maja 2013. godine, i neradni su za sve državne organe, privredna društva i druge oblike organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.

2012. June 22.

Noćni rad i rad u smenama

Članom 108. Zakona o radu regulisano je pravo zaposlenog na uvećanu zaradu, a u tački 2) je navedeno da se to pravo odnosi za rad noću i rad u smenama - 26% od osnovice, s tim da se opštim aktom i ugovorom o radu može utvrditi i veći procenat uvećanja od procenta regulisanog Zakonom.

2012. June 22.

Osnivači-članovi privrednih društava i način njihovog angažovanja

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju obavezno osigurana lica su i osnivači-članovi privrednih društava, koji u njima rade, bez obzira da li su zasnovali radni odnos ili ne u sopstvenom privrednom društvu.