informatorFeb1-2013RS-01.jpg

2013. February 26. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Feb/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Godišnji porez na dohodak građana
- Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
- Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- Prekršaji preduzetnika po zakonu o privrednim društvima
- Kriterijumi za utvrđivanje godišnjeg odmora
- Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa
- Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja

2012. June 26. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jun/1-2012

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Promena pravne forme preduzetnika u privredno društvo
- Odgovornost preduzetnika za obaveze
- Sastavljanje periodičnih finansijskih izveštaja radi izmene akontacije poreza na dobit
- Osnivači-članovi privrednih društava i način njihovog angažovanja
- Ravnopravnost polova
- Isticanje vrste trgovinskih formata
- Noćni rad i rad u smenama
- Polaganje stručnog ispita kod Uprave za sprečavanje novca

2012. June 22. | Pravo, Novi zakonski propisi, nove odredbe

Promena pravne forme preduzetnika u privredno društvo

Preduzetnik može svojom odlukom nastaviti da obavlja delatnost u formi u privrednog društva. Najčešće je slučaj da preduzetnik svojom odlukom nastavi da obavlja delatnost u formi društva s ograničenom odgovornošću).

2012. June 22. | Pravo

Odgovornost preduzetnika za obaveze

Preduzetnik odgovara za obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti celokupnom svojom imovinom i imovinom koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

2012. June 13. | Pravo

Preduzetnik po odredbama novog zakona o privrednim društvima

Novi Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011), stupio je na snagu 04.06.2011. godine, a primenjuje se od 01.02.2012. godine.

informator2Color-01-1.jpg

2012. June 04. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator - broj 2

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
1. Raspodela dobiti u društvu s ograničenom odgovornošću (DOO)
2. Uredba o podsticanju zapošljavanja
3. Dopuna uredbe o posebnim tokovima otpadaBesplatni stručni informator u oblasti preduzetništva

1-01-500x400.jpg

2012. June 04. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator - broj 1

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
1. Polaganje stručnog ispita kod Uprave za sprečavanje pranja novca
2. Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije doneo jeodluku o visini minimalne zarade
3. Preduzetnik po odredbama novog zakona o privrednim društvima
4. Usklađivanje postojećih društva sa ograničenom odgovornošću sa odredbama novog zakona o privrednim pruštvima