2015. November 20.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost

Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 83/15 dana 03. oktobra 2015. godine.
- Evidentiranje u sistem PDV stranih lica
- Definisanje poreskog dužnika
- Primenu sistema internog obračuna PDV-a na sve primaoce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
- Uređivanje poreskog punomoćnika
- Mesto prometa dobara električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
- Propisivanje poreskog oslobođenja pri uvozu električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
- Način određivanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik dobija subvencije
- Proširivanje prava na odbitak PDV
- Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
- Preciziranje izdataka za reprezentaciju po osnovu kojih obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza
- Poseban postupak oporezivanja polovnih motornih vozila
- Proširivanje prometa usluga koje se oporezuju po stopi PDV od 10%
- Rok za obaveštavanje nadležnog poreskog organa o izvršenom prometu sekundarnih sirovina i o izvršenom prometu poljoprivrednih proizvoda od lica koja nisu evidentirana za obavezu plaćanja PDV, shodno izmenjenom stavu 2. člana 51a Zakona

2015. November 20.

Izmena neoporezivog iznosa dnevnice za službena outovanja u inostranstvu

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.

2015. November 20.

Visina minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar - decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar (neto), po radnom času.

2015. September 30.

Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od 01. avgusta 2015. do 31. oktobra 2015. godine iznosi 21.506 dinara.

2015. April 21.

Uplata naknada na jedinstveni račun Agencije za privredne registre

Agencija za privredne registre je objavila na svojoj internet stranici www.apr.gov.rs informaciju o jedinstvenom računu za uplatu naknade za registraciju i javno objavljivanje dokumentacije i jedinstvenom računu za uplatu naknade za usluge iz Registra finansijskih izveštaja i isporuke podataka iz registara, koje APR pruža korisnicima na osnovu njihovih posebnih zahteva.

2015. February 20.

Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od 01. februara 2015. do 30. aprila 2015. godine iznosi 22.357 dinara (objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 11/2015).

2015. February 20.

Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja

Vlada Republike Srbije je objavila u "Službenom glasniku RS" br. 5/2015, usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana.Iznosi se primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2015. godne bez obzira za koji mesec se vrši isplata.

2015. February 20.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu

Fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike plaćaju godišnji porez na dohodak građana.
Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2014.godini iznosi 737.112,00 dinara („Službeni glasnik RS“ broj 8/2015).
Trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2014. godini prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike iznosi 2.211.336,00 dinara.
Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2014.godinu se podnosi najkasnije do 15. maja 2015. godine na Obrascu PPDG-2R. Od 1. aprila 2015. godine poreska prijava na Obrascu PPDG-2R može se podneti isključivo u elektronskom obliku.

2015. February 20.

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. godine

„Agencija za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o računovodstvu, da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji za privredne registre da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, bude produžen do 31. marta 2015. godine.“

‹ Prethodni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poslednji »