Cilj Vojvođanske Fondacije za razvoj „Halo” u vezi rada u interesu opšteg razvoja i razvoja unutrašnjosti, odnosno regija, da se određena oblast/regija uspešno približi održivoj razvojnoj putanji, da svojim građanima obezbedi veće mogućnosti zapošljavanja, veće prihode, bezbednu i čistu okolinu, zdraviji i duži život. Vojvođanske Fondacije za razvoj „Halo” je shodno ovim ciljevima u odnosu na preduzetničku sferu postavila i na sledeći način definisala svoje ciljeve:

  • Planiranje, realizacija i podrška programa i aktivnosti u vezi stvaranja uslova za kvalitetan život, što je prvenstveni cilj stanovništva, u prvom redu pripadnika mađarske zajednice uključivanjem dominantnih aktera date regije

  • Realizacija programa koji doprinose povećanju zaposlenosti, povećanju konkurentnosti preduzetnika, poljoprivrednih i porodičnih preduzetništava, firmi odnosno podržavanje njihovih programa, njihove aktivnosti

  • Pomoć u izradi programa koji imaju za cilj razvijanje ekonomske saradnje unutar rregije i Evropske Unije, kao i regionalne, inter-regionalne saradnje, saradnje u Karpatskoj niziji, nadalje informisanje, edukacija i razvijanje sistema kontakata zainteresovanih preduzetnika.

 

Putem različitih programa za podršku i pomoć preduzetnicima, izgradnjom saradnje sa malim i srednjim preduzetništvima, zanatlijama, preduzetnicima želimo doprineti povećanju konkurentnosti preduzetništava i trajnoj održivosti istih. U tom cilju je Fondacija izradila jedan dinamičan program, koji se oslanja na više stubova:

  • Održava u funkciji Inteligentni portal za podelu preduzetničkog znanja, koji služi kao inovativan i interaktivan virtualni prostor za stručno informisanje preduzetnika, kao i za davanje saveta i podelu znanja i iskustava

  • Svojom mrežom stručnih saradnika pripomaže besplatno obaveštavanje, stručno informisanje i savetovanje malih i srednjih preduzeća, zanatlija i preduzetnika

  • Uređivanjem i distribucijom besplatnog dvojezničnog Preduzetničkog Informatora u elektronskoj i štampanoj verziji želi da informiše preduzetnike

  • Na planu razvoja ljudskih resursa realizacijom stručnih edukativnih programa, akreditovanim i drugim stručnim programima doškolovavanja želi da doprinese konkurentnoj stručnoj osposobljenosti zaposlenih u preduzetništvima.

 

O svim ovim programima možete se informisati na web-stranici Fondacije.

 

Tivadar Bunford, upravitelj                                                                              Verona Molnar, stručni koordinator