2014. March 07.

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije

Rok za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava je do 31. marta 2014. godine.

2014. March 07.

Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama od strane registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS" br. 119/2012) je regulisano da se ugovorom između privrednih subjekata ne može predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana.

2014. March 07.

Ko su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva?

Ovu materiju reguliše Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 , 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 , 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.).

2013. July 15.

Produžen rok za podnošenje zahteva za regres za gorivo

Produžen je rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava za regres za gorivo za prolećne radove u poljoprivredi.

2013. May 14.

Pravo na korišćenje regresa za gorivo

Zahtev za ostvarivanje prava za regres za gorivo podnosi se od 1. maja do 30. juna tekuće godine, za prolećne radove.

2013. May 14.

Raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Doneta je Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini koja reguliše obim sredstava, vrste i maksimalne iznose po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu što omogućava početak isplata subvencija i premija u poljoprivredi i ruralnom ravoju.

2013. May 14.

Rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava do 31.03.2013. godine

Obaveštavaju se poljoprivrednici da registraciju ili obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava mogu izvršiti najkasnije do 31.03.2013. godine, što je objavljeno i na web sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.mpt.gov.rs.

2013. March 18.

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom

Donet je novi Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS" br. 10/2013).

2013. January 29.

Obaveštenje o poljoprivredniku koji u prethodnih 12 meseci izvrši promet u iznosu većem od 1.000.000 dinara

Podsećamo poljoprivrednike na odredbu Zakona o PDV, koji se primenjuje od 01. januara 2013.godine: PDV Obveznik, koji vrši otkup od poljoprivrednika dužan je da uz poresku prijavu dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV, a koji mu je u prethodnih 12 meseci izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 1.000.000 dinara. Cenzus za obavezno evidentiranje u sistem PDV je 8.000.000 dinara ukupnog prometa.

‹ Prethodni 1 2 Poslednji »