Javni poziv nezaposlenim licima

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova objavio je Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2013.godini.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01.oktobra 2013.godine.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji AP Vojvodine;
 • završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Korisnik sredstava subvencije za samozapošljavanje dužan je da:

 • registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
 • redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci i dostavi dokaze o uplati doprinosa.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećimslučajevima:

 • za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva,zadruge i udruženja;
 • za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja -šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,035.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
 • ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade ujednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
 • ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnojslužbiili Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnosti polova.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planomna propisanom obrascu;
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalneslužbe;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena
 • državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>