2012. June 13. | Zaštita životne sredine

Dopuna uredbe o posebnim tokovima otpada

Uredba o dopuni Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

informator2Color-01-1.jpg

2012. June 04. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator - broj 2

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
1. Raspodela dobiti u društvu s ograničenom odgovornošću (DOO)
2. Uredba o podsticanju zapošljavanja
3. Dopuna uredbe o posebnim tokovima otpadaBesplatni stručni informator u oblasti preduzetništva