Dopuna uredbe o posebnim tokovima otpada

Uredba o dopuni Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade je objavljena u "Službenom glasniku RS" br. 15/12 dana 02.03.2012. godine a stupila je na snagu 03.03.2012. godine (u daljem tekstu: Uredba o dopuni).

Uredbom o dopuni privremeno se ukida naknada za vozila kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika - putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta - teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 - teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi, a koja će se primenjivati od 01.01.2013. godine.

S obzirom da je opisana naknada uvedena Uredbom o izmenama i dopunama osnovne Uredbe koja je stupila na snagu 19.11.2011. godine, znači da su obveznici bili dužni da 20.02.2012. godine obračunaju i plate naknadu za posebne tokove otpada za vozila koja su stavljena na tržište u periodu od 19.11.2011. godine do 31.12.2011. godine, a za vozila stavljena na tržište u periodu od 01.01. do 02.03.2012. godine naknada će se platiti 15.08.2012. godine.

Kada se plaća naknada za celu masu vozila, ne postoji obaveza da se plaća naknada za gume i akumulatore koji su sastavni deo ovih vozila (na koji način je izbegnuto duplo oporezivanje).

Za gume i akumulatore koji su sastavni deo drugih vozila naknada se plaća za celu 2011. godinu.

Međutim od 03.03.2012. godine do kraja ove godine ponovo se plaća naknada za gume i akumulatore koji su sastavni deo vozila i to zato što se ne plaća na masu vozila.

Osnovna Uredba je dopunjena i sa odredbom da se naknada za gume obraćunava prema količini proizvedenih, odnosno uvezenih kompleta točkova, a pod kompletom točkova se podrazumevaju guma i naplatak.

Shodno odredbi člana 5. Uredbe obveznici plaćanja naknade jesu:

  1. proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su sastavni deo gume koji stavljaju u upotrebu gumu kao poseban proizvod, odnosno vozilo čiji su sastavni deo gume;
  2. proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrže azbest;
  3. proizvođači, odnosno uvoznici akumulatora i baterija, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, koji stavljaju u upotrebu akumulatore i baterije kao poseban proizvod, odnosno vozila ili uređaje čiji su sastavni deo akumulatori i baterije;
  4. proizvođači, odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja ili maziva;
  5. proizvođači, odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači.

Shodno odredbi člana 4. Uredbe obveznici plaćanja naknade dužni su da vode dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i sastavljaju godišnji izveštaj koji dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine. Način vođenja evidencije i godišnjeg izveštavanja propisani su Uredbom.

Obveznici plaćanja naknada dužni su da dostavljaju Fondu za zaštitu životne sredine dokaz o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda, a do 15.03.2012. godine, za prethodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>