2013. January 16. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jan/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike i d.o.o.
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zastarelost potraživanja i obaveza
- Novine u vezi otpisa potraživanja
- Isplata PDV nadoknade poljoprivredniku u gotovom novcu
- Obaveštenje o poljoprovredniku koji u prethodnih 12 meseci izvrši promet u iznosu većem od 1.000.000 dinara
- Zahtev za brisanje iz PDV-a na dan 01. januara 2013. godine može se podneti najkasnije do 31. januara 2013. godine
- Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2013. godini
- Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP) za 2012. godinu

2013. January 16. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jan/1-2013

Bitne informacije za preduzetnike i d.o.o.
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zastarelost potraživanja i obaveza
- Novine u vezi otpisa potraživanja
- Isplata PDV nadoknade poljoprivredniku u gotovom novcu
- Obaveštenje o poljoprovredniku koji u prethodnih 12 meseci izvrši promet u iznosu većem od 1.000.000 dinara
- Zahtev za brisanje iz PDV-a na dan 01. januara 2013. godine može se podneti najkasnije do 31. januara 2013. godine
- Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2013. godini
- Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP) za 2012. godinu

2012. September 28. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Sept/1-2012

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Obaveza izdavanja računa za paušalce, koji nisu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase
- Usvojene izmene zakona o republičkim administrativnim taksama
- Usvojene izmene i dopune zakona o PDV
- Usvojene izmene i dopune o sudskim taksama
- Lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina)
- Izmene i dopune zakona o porezu na dohodak građana

2012. September 28. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Sept/1-2012

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Obaveza izdavanja računa za paušalce, koji nisu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase
- Usvojene izmene zakona o republičkim administrativnim taksama
- Usvojene izmene i dopune zakona o PDV
- Usvojene izmene i dopune o sudskim taksama
- Lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina)
- Izmene i dopune zakona o porezu na dohodak građana

2012. September 28. | Novi zakonski propisi, nove odredbe

Usvojene izmene i dopune zakona o PDV

Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” br.93/2012, dana 28. septrembra 2012.godine, stupa na snagu 29.septembra 2012.godine, a primenjuje se od 01. januara 2013.godine, osim odredaba člana 15., člana 26.stav 2. i člana 45., koje će se primenjivati od 01. oktobra 2012.godine, člana 32., koji će se primenjivati od 31.decembra 2012.godine.