2012. December 28. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Dec/1-2012

Bitne informacije za preduzetnike i d.o.o.
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Obaveza popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2012. godine (inventar)
- Izmene i dopune zakona o porezu na dobit pravnih lica
- Donet je novi zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
- Usvojen je novi zakon o zateznoj kamati
- Brisanje obveznika iz evidencije PDV
- Državni i drugi praznici
- Pokloni za Novogodišnje i Božićne praznike
- Priznavanje rashoda reklame i propagande u poreskom bilansu
- Priznavanje izdataka za reprezentaciju u poreskom bilansu
- Ugovor o delu
- Registar poljoprivrednih gazdinstava

2012. December 11. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Nov/1-2012

Besplatni stručni informator u oblasti preduzetništva
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica
- Mogućnost razgraničenja efekta valutne kauzalue i kursnih razlika po godišnjem računu za 2012. i 2013. godinu
- Ugovor o zajmu
- Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
- Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa
- Izmenjena je stopa zakonske zatezne kamate

informatorokt1-2012-05.jpg

2012. October 29. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Okt/1-2012

Besplatni stručni informator u oblasti preduzetništva
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Pravo i obaveza zaposlenog na prvi deo godišnjeg odmora za 2012. godinu
- Uredba o izmenama i dopunama uredbe o količini rashoda na koji se ne plaća akciza
- Izmene i dopune zakona o PDV
- Izmene i dopune zakona o porezu na dohodak građana

2012. September 28. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Sept/1-2012

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Obaveza izdavanja računa za paušalce, koji nisu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase
- Usvojene izmene zakona o republičkim administrativnim taksama
- Usvojene izmene i dopune zakona o PDV
- Usvojene izmene i dopune o sudskim taksama
- Lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina)
- Izmene i dopune zakona o porezu na dohodak građana

2012. August 31. | Preduzetnički informator, Novi zakonski propisi, nove odredbe

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Uredba stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnoso od 01. septembra 2012. godine.

informatoraug1-2012-01.jpg

2012. August 29. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Aug/1-2012

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Primena konformnog metoda obračuna zatezne kamate nije u saglasnosti sa ustavom
- Obaveza za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga
- Ugovor o zakupu nepokretnosti
- Obaveza obračuna poreza na dohodak građana na prihode od nepokretnosti
- Upis prava na nepokretnostima u katastarskim knjigama se vrši bez dokaza o plaćenom porezu

2012. August 14. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jul/1-2012

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Pravo zaposlenog na godišnji odmor
- Naknada zarade za vreme koršćenja godišnjeg odmora
- Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
- Stari umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinost
- Stari zanati i domaća radinost - Paušalno oporezivanje

2012. June 26. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jun/1-2012

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Promena pravne forme preduzetnika u privredno društvo
- Odgovornost preduzetnika za obaveze
- Sastavljanje periodičnih finansijskih izveštaja radi izmene akontacije poreza na dobit
- Osnivači-članovi privrednih društava i način njihovog angažovanja
- Ravnopravnost polova
- Isticanje vrste trgovinskih formata
- Noćni rad i rad u smenama
- Polaganje stručnog ispita kod Uprave za sprečavanje novca

informator2Color-01-1.jpg

2012. June 04. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator - broj 2

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
1. Raspodela dobiti u društvu s ograničenom odgovornošću (DOO)
2. Uredba o podsticanju zapošljavanja
3. Dopuna uredbe o posebnim tokovima otpadaBesplatni stručni informator u oblasti preduzetništva