2015. September 21.

Preduzetnički informator Sept/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

2015. August 20.

Preduzetnički informator Aug/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o inspekcijskom nadzoru

2015. July 23.

Preduzetnički informator Jul/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Otkaz ugovora o radu po osnovu viška zaposleni
- Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

2015. June 15.

Preduzetnički informator Jun/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o zaštiti uzbunjivača
- Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih
- Radno obeležavanje Vidovdana

2015. May 21.

Preduzetnički informator Maj/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Kontrola legalnosti softvera
- Obaveza poslodavca da o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenog odluči rešenjem

2015. April 14.

Preduzetnički informator Apr/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Ugovor o stipendiranju
- Međusobna potraživanja pravnog lica i preduzetnika iz ugovora o prometu robei usluga zastarevaju u opštem roku zastarelosti od 10 godina
- Uplata naknada na jedinstveni račun Agencije za privredne registre
- Raskidanje ugovora

2015. March 18.

Preduzetnički informator Mart/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Preduzetnik

2015. February 23.

Preduzetnički informator Feb/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
- Usklađeni neoporezivi iznosi naknade troškova i drugih primanja
- Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu
- Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. godine
- Pretraga evidencije obveznika dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja za 2014. godinu
- Primena novog Zakona o računovodstvu za pravna lica, druga pravna lica i preduzetnike

2015. January 20.

Preduzetnički informator Jan/1-2015

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Novi Zakon o zapošljavanju stranaca
- Obaveza usaglašavanja opštih akata i ugovora o radu sa Zakonom o radu