Izmene i dopune zakona o porezu na dobit pravnih lica

Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji  je objavljen u “Službenom glasniku RS” br.119/2012, od 17. decembra 2012.godine, a  stupio je na snagu 25.decembra 2012.godine. 

Novi Zakon se primenjuju na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2013.godinu,osim  pojedinih odredaba, kojese primenjuju odmah, tj. od 26. decembra 2012.godine. 

Porez na dobit za 2012.godinu utvrđuje se i plaća po stopi od 10%.  Akontaciju poreza na dobit pravnih lica za 2013. godinu, koja se utvrđuje u poreskoj prijavi za 2012. godinu, obveznik utvrđuje i plaća po stopi od 15%.

Počev od akontacije za januar 2013.godine, pa do podnošenja poreske prijave za 2012.godinu, obveznik plaća mesečnu akontaciju u visini akontacije za decembar 2012.godine, uvećanuza 50%.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>