Preduzetnički informator Nov/1-2012

Besplatni stručni informator u oblasti preduzetništva

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Mogućnost razgraničenja efekta valutne kauzalue i kursnih razlika po godišnjem računu za 2012. i 2013. godinu
  • Ugovor o zajmu
  • Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
  • Najniža propisana osnovica za obračun socijalnih doprinosa
  • Izmenjena je stopa zakonske zatezne kamate

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>