Prema ovde postavljenim pitanjima se odnosimo sa izuzetnom osetljivošću. Vaše će pitanje biti dostupno isključivo stručnom savetodavnom timu Inteligentnog protala za podelu preduzetničkog znanja, a odgovor ćete dobiti samo Vi, u formi elektronskog pisma. Vaše pitanje stručni tim može preformulisati i postaviti na Portal, ali Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni.

Sortiranje: datum / ocena

Koji je rok za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za sprečvane pranja novca? Kad i gde će biti održana stučni ispit? Iz koje literature treba da se kandidat pripremi?

Polaganje stručnog ispita kod Uprave za sprečavanje pranja novca - za računovođe

Privredni savetnik je 29.2.2012. godine potpisao sporazum sa Upravom za sprečavanje pravnja novca. U najskorije vreme će biće precizirani modaliteti saradnje u edukaciji obveznika, pre svega računovođa i revizora. Od ove saradnje se očekuje da Privredni savetnik na pravi način približi ovu materiju računovođama. Sada su u Registru propisa br. 6 (Izdavač je Privredni savetnik Beograd) objavljeni propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Stručni ispit se polaže pred tročlanom komisijom, okvirno krajem juna 2012.godine. Za prijavljivanje je potrebno popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, koji se može preuzeti sa sajta Uprave. Popunjeni obrazac treba poslati elektronskim putem na adresu: prijava@apml.org.rs ili poštom na adresu Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd. Troškovi polaganja stručnog ispita za lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga iznosi 10.000,00 dinara i uplaćuje se na račun: 840-1562845-88, poziv na broj: 97 05105080401133742321.

Da li je ovaj odgovor koristan? Ocena: 8 (+13/-5)

Postavite pitanje

Preostali broj karaktera: 0
Sigurnosni kod<span></span>