Preduzetnički informator Sept/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!

informatorSEPT1-2014RS-01.jpg

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Prvi javni beležnici (notari) u Srbiji su počeli sa radom 01.09.2014. godine
  • Propisan novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja
  • Naknada troškova dolaska na posao i odlaska sa posla licima koji obavljaju privremene povremene poslove
  • Novi zakon o zaštiti potrošača
  • Zapuk pokretnih stvari u vlasništvu fizičkih lica pravnim licima i preduzetnicima

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>