2012. October 29.

A foglalkoztatott évi szabadságának első részére való joga és kötelezettsége a 2012-es esztendőben

Emlékeztetünk a munkáról szóló törvény 73-ik szakaszának rendelkezésére (SZK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05 és 54/09) amellyel a törvényhozó szabályozza, hogy az évi szabadság első részét, legalább három munkahetes időtartamban, a naptári év folyamán kötelezően ki kell használni.

2012. October 29.

A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításai és kiegészítései

A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönyének 93/2012-es számában 2012. szeptember 28-án jelent meg és a közzététel napjától számított nyolc nap után lépett hatályba.

2012. October 29.

A hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításai és kiegészítései

A hozzáadott értékadó módosításairól és változtatásairól szóló törvény, amely Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 93/2012-es számában 2012. szeptember 28-án jelent meg, 2012. szeptember 29-én lépett hatályba, alkalmazása pedig 2013. január 1-től esedékes, kivéve a 15-ik szakaszt, a 26-ik szakasz 2-ik bekezdését és a 45-ik szakaszt, amelyeket 2012. október 1-étől és a 32-ik szakaszt, amelyet 2012. december 31-től alkalmaznak.

2012. September 28.

Helyi közterületi (közművesítési/ kommunális) cégtábla-illetékek

Elfogadták a helyi önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény módosításait és bővítését tartalmazó törvényt, amelynek szövege Szerbia Hivatalos Lapja 93/2012-es számában, 2012. szeptember 28-án jelent meg, hatályba lépésének napja 2012. szeptember 29-ike, alkalmazása pedig 2012. október 1-én kezdődött, kivéve a 15/a szakasz 3-ik és 4-ik bekezdését, amelyek 2013. január 1-étől kerülnek alkalmazásra.

2012. September 28.

Elfogadták a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény módosításait

Elfogadták a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény módosításait, amelyek 2012. október 1-én léptek hatályba, a szöveget pedig a Szerbiai Hivatalos Közlöny 93/2012-es száma közölte 2012. szeptember 28-án.

2012. September 28.

Elfogadták a bírósági illetékekről szóló törvény módosításait és bővítését

Elfogadták és 2012. október 6-án hatályba is lépett a bírósági illetékekről szóló törvény módosításait és bővítését tartalmazó törvény, amelynek szövegét a Szerbiai Hivatalos Közlöny 93/2012-es, 2012. szeptember 28-án megjelent száma tette közzé.

2012. September 28.

A hozzáadott értékadóról (PDV) szóló törvény elfogadott változásai és módosításai

Elfogadták ahozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvényt, amely Szerbia Hivatalos Közlönye 93/2012-es számában 2012. szeptember 28-án jelent meg, hatályba lépésének dátuma 2012. szeptember 29., alkalmazására pedig 2013. január 1-től kerül sor. Kivételt képez a 15-ik szakasz, a 36-ik szakasz második bekezdése, és a 45-ik szakasz, amelyeket 2012. október elsejétől alkalmaznak, valamint a 32-ik szakasz, amely 2012. december 31-től kerül alkalmazásra.

2012. September 28.

Polgárok jövedelmi adójának változásai és módosításai

Elfogadták a polgárok jövedelmi adójának változásairól és módosításairól szóló törvényt, amely 2012. október 6-án lépett hatályba, és amelyet Szerbia Hivatalos Közlönyének 93/2012-es számában, 2012. szeptember 28-án tettek közzé.

2012. September 28.

Az átalányadót fizetők számlaadási kötelezettsége, amennyiben nem kötelesek pénztárgépen keresztül forgalmuk nyilvántartására

Szerbia Hivatalos Közlönye 83/12-es számú, 2012. augusztus 24-én megjelent Hivatalos Közlönye közzétette azt a módosított és megváltoztatott rendeletet, amely azoknak a tevékenységeknek a meghatározásáról szól, amelyek végzésénél a forgalmat nem kötelező pénztárgépen keresztül nyilvántartani. A rendelet a megjelentetéstől számított nyolc napon belül, tehát 2012. szeptember 1-én lépett hatályba.