2015. February 02.

Vajdasági agrár-mikro régiók képzési programja

Előadássorozat a vajdasági mezőgazdasági termelők számára

2014. March 07.

Bejegyzés a földművelő gazdaságok nyilvántartásába és a bejegyzés (regisztráció) megújítása

A földműves gazdaságok nyilvántartásába való bejegyzés határideje 2014. március 31.

2014. March 07.

A pénzügyi kötelezettségek teljesítésének határidői a kommerciális tranzakciókban a bejegyzett földműves gazdaságok részéről

A kommerciális tranzakciók során keletkező pénzügyi kötelezettségek teljesítésének határidőiről szóló törvényben (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012-es szám) szabályozták, hogy a gazdasági szubjektumok közötti szerződésekben a pénzügyi kötelezettségek teljesítésére nem határozható meg 60 napnál hosszabb határidő.

2014. March 07.

Kik számítanak az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettjeinek a mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem alapján?

Ezt a területet a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény szabályozza (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2001, 80/2002, 80/2002 másik törvény, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – javít., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – alkotmánybírósági döntés, 7/2012, 93/2012, 114/2012 – alkotmánybírósági döntés, 8/2013, 47/2013, 48/2013 – javít., 108/2013 és 6/2014 – összehangolt dinárösszegek).

2013. July 15.

Meghosszabbították az üzemanyagár-térítési igények benyújtásának határidejét

Meghosszabbították a mezőgazdaságban a tavaszi munkálatok elvégzéséhez szükséges üzemanyagár-térítési jogosultság megvalósítása kérelmezése benyújtásának határidejét.

2013. May 14.

Jogosultság üzemanyag utáni térítményre

Az üzemanyag utáni térítmény igénylését folyó év május 01-jétől június 30-ig lehet benyújtani a tavaszi munkálatokra.

2013. May 14.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások elosztása

A Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások 2013. évi elosztásáról szóló rendelet (a SZK Hiv. Közlönyének 20/2013 sz.) szabályozza a támogatási eszközök mértékét, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés ösztönzési formái szerinti összegek keretét és a kiosztható legnagyobb összegek mértékét, A mezőgazdaság és vidékfejlesztés ösztönzéséről szóló törvénnyel (a SZK Hiv. Közlönyének 10/2013 sz.) és a Szerb Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvénnyel összhangban, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szubvenciók és prémiumok kifizetését.

2013. May 14.

A mezőgazdasági/ földműves gazdaságok bejegyzési határideje 2013.03.31.

Tájékoztatjuk a földműveseket, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig jegyeztethetik be gazdaságukat, illetve újíthatják meg a bejegyzést, ami a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium honlapján is szerepel www.mpt.gov.rs.

2013. March 18.

Törvény az ösztönzésekről a mezőgazdaságban és a rurális fejlesztésben

Új törvényt hoztak a mezőgazdaságban és a rurális fejlesztésben esedékes ösztönző támogatásokról (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2013-as szám).