2014. January 13.

Új fizetési kódok (rejtjelek) 2014. január 1-től

A pénzforgalmi eszközök egységes eszközeiről (instrumentumairól), azok használati módjáról, tartalmáról és formájáról szóló határozat módosításairól és változásairól szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2013-as szám) előírja az új fizetési kódok/rejtjelek használatát. Ezeket a változásokat 2014. január 1-től alkalmazzák.

2014. January 13.

A bejegyzési eljárás térítési összege az ügynökségnél

A gazdasági nyilvántartási ügynökség (APR) bejegyzési és más szolgáltatásaiért járó térítményeinek összegéről szóló határozat 2014. január 1-én lépett életbe.

2014. January 13.

A kötelező társadalombiztosítás egységes bejelentése papíralapon (M űrlap) 2014. február 28-ig

2014. március 1-ig a kötelező társadalombiztosításról szóló egységes bejelentés papíralapon is benyújtható a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap, a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közvetítésével.
A bejelentés benyújtásának törvényes határideje

2013. December 30.

A létesítmények legalizálásáról szóló törvény

2013. november 1-én hatályba lépett a létesítmények (objektumok) legalizálásáról szóló törvény, amelynek értelmében engedélyezett a legalizálási igények benyújtása az annak hatályba lépésétől számított 90 napon belül, azaz 2014. január 31-ig.

2013. December 30.

A vagyon és a kötelezettségek összeírása a 2013-as év végén

A jogi személyek, illetve vállalkozók kötelesek összeírni (leltárba venni) vagyonukat és kötelezettségeiket és összehangolni azok állását/állapotát a könyveikben szereplő állapottal, amit az üzleti (gazdasági, ügyviteli) év végén elvégzett összeírás mutat.

2013. December 30.

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A leglényegesebb változások azoknak az alapítóknak a járulékfizetésére vonatkoznak, akik nem létesítettek munkaviszonyt saját gazdasági társaságukban.

2013. December 30.

A hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A hozzáadott értékadóról (PDV) szóló törvény módosításait 2014. január 1-től alkalmazzák.

2013. December 30.

A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A törvénynek ezekkel a módosításaival törölték az adókedvezményeket (serkentést, ösztönzést, azaz adóhitelt) az alapeszközökbe való befektetések alapján, törölve a törvény 48-ik szakaszát. Ezeket a bővítéseket és módosításokat 2014. január elsejétől alkalmazzák.

2013. December 30.

A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A törvény módosításai és változtatásai keretében ebben a szövegben a következő témákat öleltük fel:
- Vállalkozók
- Vállalkozók – a vállalkozó személyes keresete
- A törvény újabb változtatásaival és bővítéseivel/kiegészítéseivel (az új 33a szakasz) pontosították a vállalkozók kötelezettségeit, amennyiben a személyi kereset kifizetése mellett döntenek. Ezt a rendelkezést 2013. december 7-től alkalmazzák.
- Vállalkozók – akik nem döntenek a saját kereset kifizetése mellett
- Vállalkozók – önadózás
- A külföldi munkára küldött természetes személyek keresete
- Mezőgazdasági termelők