2013. December 30.

A vagyon és a kötelezettségek összeírása a 2013-as év végén

A jogi személyek, illetve vállalkozók kötelesek összeírni (leltárba venni) vagyonukat és kötelezettségeiket és összehangolni azok állását/állapotát a könyveikben szereplő állapottal, amit az üzleti (gazdasági, ügyviteli) év végén elvégzett összeírás mutat.

2013. December 30.

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A leglényegesebb változások azoknak az alapítóknak a járulékfizetésére vonatkoznak, akik nem létesítettek munkaviszonyt saját gazdasági társaságukban.

2013. December 30.

A hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A hozzáadott értékadóról (PDV) szóló törvény módosításait 2014. január 1-től alkalmazzák.

2013. December 30.

A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A törvénynek ezekkel a módosításaival törölték az adókedvezményeket (serkentést, ösztönzést, azaz adóhitelt) az alapeszközökbe való befektetések alapján, törölve a törvény 48-ik szakaszát. Ezeket a bővítéseket és módosításokat 2014. január elsejétől alkalmazzák.

2013. December 30.

A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A törvény módosításai és változtatásai keretében ebben a szövegben a következő témákat öleltük fel:
- Vállalkozók
- Vállalkozók – a vállalkozó személyes keresete
- A törvény újabb változtatásaival és bővítéseivel/kiegészítéseivel (az új 33a szakasz) pontosították a vállalkozók kötelezettségeit, amennyiben a személyi kereset kifizetése mellett döntenek. Ezt a rendelkezést 2013. december 7-től alkalmazzák.
- Vállalkozók – akik nem döntenek a saját kereset kifizetése mellett
- Vállalkozók – önadózás
- A külföldi munkára küldött természetes személyek keresete
- Mezőgazdasági termelők

2013. December 30.

A gazdasági nyilvántartási ügynökség a törvény erejénél fogva törli a vállalkozót nyilvántartásából, amennyiben annak ügyviteli számláját két évnél hosszabb ideig zárolták

A gazdasági nyilvántartási ügynökség (szerb rövidítése: APR) olyan információt tett közzé honlapján, amelynek értelmében 2013. november 18-tól törli a gazdasági szubjektumok nyilvántartásából azt a vállalkozót, akinek ügyviteli számlája két évnél hosszabb ideje zárolva van, mégpedig a Szerbiai Nemzeti Bank követelése alapján.

2013. November 19.

A vagyonadóról szóló törvény módosításai és változásai változások a vagyon megadóztatásában

A vagyonadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvényt az SZK Hivatalos Közlönyének 47/2013-as számában tették közzé.
A Vállalkozói Tájékoztató szeptember/1-13 számában írtunk az örökösödési és ajándékozási illetékekkel kapcsolatos leglényegesebb változásokról, amelyeket a 2013. május 30-ka óta alkalmazott, a vagyonadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény szabályoz. A vagyonadóról szóló törvény rendelkezéseit 2014. január 1-től alkalmazzák. A megváltozott rendelkezések szerint állapítják meg a 2014-ik évre szóló vagyonadót.
Az önadózás az üzleti könyvet vezetők esetében
Az adóvallomás benyújtásának határideje az üzleti könyvet vezető alanyok esetében
Az év folyamán keletkező önadózási adókötelezettség
Az adókötelezettség keletkezése/fennállása
Az üzleti könyvet vezető adóalanyok (kötelezettek) adóalapja
A) Azon üzleti könyvet vezető adóalanyok esetében, akik üzleti könyveikben ingatlanaikat becsületes, tésztességes értéken tüntetik fel (a törvény 7-ik szakaszának 1. bekezdése)
B) Azon üzleti könyvet vezető adóalanyok esetében, akik üzleti könyveikben ingatlanaikat nem tisztességes, becsületes értéken tüntetik fel (a törvény 7-ik szakaszának 2-ik bekezdése)

2013. November 19.

Adóelszámolás a nem rezidens (külföldi állampolgár) természetes személy részéről hazai jogi személynek nyújtott szolgáltatás esetén

A hazai jogi személynek a nem rezidens természetes személy jövedelmi (kereseti) adója elszámolásakor, amelyet a külföldi állampolgár a Szerb Köztársaság területén valósít meg hivatásos tevékenység végzésével és egyéb önálló személyes tevékenységgel, ismernie kell azt az anyagot, amelyet ebben a számban feldolgozunk.
Példával is szolgálunk: A nem rezidens természetes személy, azaz Magyarország rezidense, akinek önálló tevékenysége végzéséhez nincs hazánkban állandó bázisa, konzultánsi szolgáltatásokat nyújt hazai jogi személynek.
A jövedelmi adó elszámolása
A társadalombiztosítási járulékok elszámolása
A munkáért járó nettó térítés/térítmény kifizetése e szerződés alapján

2013. October 21.

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény alkalmazása a gazdasági társaságok tagjai és alapítói esetében

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény kiegészítéseiről és módosításairól szóló törvényt (az SZK Hivatalos Közlönye, 47/2013) 2013. május 30. óta alkalmazzák. Ezzel a törvénnyel változások álltak be a kötelező társadalombiztosítás területén a gazdasági társaságok alapítói, illetve tagjai vonatkozásában.
A társadalombiztosítási járulékok elszámolása és fizetési módja a gazdasági társaságok alapítói és tagjai esetében, amennyiben alkalmazásban állnak (dolgoznak, munkaviszonyt létesítenek) saját gazdasági társaságukban, az alapító, illetve tag státusától függ, a következőképpen:
a) A gazdasági társaságok alapítói, illetve tagjai, akik munkaviszonyba léptek saját gazdasági társaságukban, a társadalombiztosítási járulékot felvett keresetük, megvalósított bérük alapján fizetik;
b) Azok az alapítók, illetve tagok, akik nem létesítettek munkaviszonyt saját gazdasági társaságukkal, de abban munkát végeznek, a kötelező társadalombiztosítási járulékot a havi legalacsonyabb alapra fizetik, és ekkor a befizetés kötelezettje a gazdasági társaság. Az, hogy a gazdasági társaságok kötelesek-e mindhárom járulékot befizetni, az alapító státusától függ, a következőképpen:
a társaság alapítója, illetve tagja nincs munkaviszonyban más jogi személynél;
a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja teljes munkaidővel más jogi személynél áll alkalmazásban;
több gazdasági társaság alapítója, illetve tagja csak ezek egyikével létesített munkaviszonyt;
a társaság alapítója, illetve tagja egyúttal vállalkozó is;
a társaság alapítója, illetve tagja öregségi nyugdíjra jogosult, illetve annak élvezője;
a társaság alapítója, illetve tagja családi nyugdíjat kap;
a társaság alapítója, illetve tagja rpkkantnyugdíjas.