2015. February 20.

Az új számviteli/számvevőségi törvény alkalmazása a jogi személyek, más/egyéb jogi személyek és vállalkozók esetében

a jogi személyek, más/egyéb jogi személyek és vállalkozók esetében
A számviteli/számvevőségi szabályozás megválasztása 2014-ben
A számvevőségről szóló törvény előírja a jogszabályok alkalmazását a pénzügyi jelentésekben szereplő adatok és pozíciók elismerése, értékelése, prezentálása és közzététele kapcsán, a jogi személyek nagyságától/méretétől és jogi formájától függően.
Az eredménymérleg.

2015. February 20.

A polgárok évi jövedelemadója a 2014-es esztendőben

Azok a természetes személyek, akik a naptári évben a köztársaság területén egy foglalkoztatottra eső átlagos évi keresetének háromszorosánál magasabb jövedelmet valósítottak meg az adózás évében a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai alapján, fizetik a polgárok évi jövedelemadóját.
A 2014-ben egy foglalkoztatottra eső átlagos kifizetett évi kereset a Szerb Köztársaságban 737.112,00 dinárt tett ki (Az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2015).
A 2014-ben a Szerb Köztársaság területén az egy foglalkoztatottra eső, kifizetett évi átlagkereset összegének háromszorosa a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai szerint 2.211.336,00 dinár.
A polgárok 2014-ik évi jövedelemadójával kapcsolatos adóbevallásokat legkésőbb 2015. május 15-ig kell benyújtani a PPDG-2R űrlapon/formanyomtatványon. 2015. április 1-től kezdve a PPDG-2R űrlapon az adóbevallást kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani.

2015. January 14.

A vagyon és a kötelezettségek kötelező összeírása a 2014. december 31-ei állapot szerint

Az évi összeírás (leltár) elkészítését a számvevőségről (számvitelről) szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/13-as szám) és a leltár, illetve összeírás módjáról és határidejéről, továbbá a könyvelési és a valós (tényleges) helyzet összehangolásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 118/2013-as és 137/2014-es száma) rendezi.
Gazdasági vétség miatt 100.000-től 3.000.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtható az a jogi személy, amely:
- a törvénnyel összhangban nem írja össze vagyonát és kötelezettségeit (a számvevőségről szóló törvény 16-ik szakasza);
- megbízóként nem juttatja el adósának a ki nem fizetett számlákról szóló helyzetjelentést és nem teszi közzé a pénzügyi jelentés (beszámoló) megjegyzések rovatában az össze nem hangolt követeléseket és kötelezettségeket (a számvevőségről szóló törvény 18-ik szakaszának 2-ik és 4-ik bekezdése).

2015. January 14.

A pénzügyi jelentés továbbítása statisztikai és más szükségletekre 2015. február végéig

A számvitelről szóló törvény 35-ik szakaszában (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/13-as szám) előírják, hogy a jogi személyek és vállalkozók kötelesek statisztikai és egyéb szükségletek érdekében a következő év februárjáig eljuttatni az ügynökséghez a következő dokumentumokat: állapotmérleg, (szerbül: Bilans stanja), eredménymérleg (szerbül: Bilans uspeha) és statisztikai jelentést (szerbül: Statistički izveštaj) a naptári évvel azonos gazdálkodási évre vonatkozóan. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy tekintet nélkül arra, miszerint a törvény a 2014-re vonatkozó rendes évi jelentések eljuttatásának határidejét az ügynökséghez 2015. január 30-ig kitolta, a jogi személyek és vállalkozók kötelesek a statisztikai és egyéb szükségletek kielégítésére szolgáló jelentéseket 2015 februárjának végéig eljuttatni az ügynökséghez. Ezek pedig a (föntebb már említett) állapotmérleg, eredménymérleg és statisztikai jelentés.
Az évi pénzügyi jelentés és a statisztikai és egyéb szükségleteket szolgáló jelentés azonos időben történő eljuttatása

2015. January 14.

Határozat azoknak a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeknek a meghatározásáról, amelyekre behozataluk esetén közteher (adó, illeték) fizetendő és a külön közteher összegének meghatározása

Elfogadták a határozatot azoknak a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeknek a meghatározásáról, amelyekre behozataluk esetén külön közteher (adó, illeték) fizetendő, és a külön közteher összegének meghatározásáról szóló határozatot is, amelyek az SZK Hivatalos Közlönyének 136/2014-es számában jelentek meg, és amelyeket 2015. január 1-től alkalmaznak.

2014. November 14.

A munka minimális ára a 2015-ös esztendőben

Szerbia Köztársaságban a munka minimális ára a 2015-ös évben 121,00 dinárt tesz ki egy munkaórára számítva (nettó), azaz adó és kötelező társadalombiztosítási járulék nélkül, és ezt 2015. január 1-től alkalmazzák.

2014. November 14.

Az adóbevallások kizárólag elektronikus formában történő benyújtási kötelezettsége bevezetésének új dinamikája

Az adóügyi eljárásról és adónyilvántartásról szóló törvény módosításáról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 105/2014-es számában jelent meg, és ez a jogszabály tartalmazza az egyes adóformák esetében az adóvallomások kizárólag elektronikus formában történő benyújtási kötelezettsége bevezetésének új dinamikáját.

2014. October 01.

Az előírt új számlakeret és a pénzügyi jelentések új űrlapjai

A számvevőségről (számvitelről) szóló törvényből eredő meghatalmazás alapján (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013-as szám) három új, a törvénynél alacsonyabb rendű aktus, (jogszabály) született.
Kötelezően megszűnik a valutazáradék és az árfolyamkülönbségek nettó hatásainak (effektusainak) elkülönítése (elhatárolása)
A tőke értékénél magasabb veszteség kimutatása a pénzügyi jelentésekben