2013. August 19. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Augusztus/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A tőkejövedelmek adóz(tat)ása
- Egyéb jövedelmek megadóztatása
- Az elektronikus aláírás
- Egységes bejelentkezés a kötelező társadalombiztosításra (M űrlap) elektronikus formában
- A gazdasági társaságok alapítóinak társadalombiztosítási járulékai, amennyiben nem létesítettek munkaviszonyt saját társaságukban

2013. August 01. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Július/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Az adóügyi eljárásról és adminisztrációról szóló törvény módosításai és kiegészítései
- A tevékenység gazdasági társaságként való végzésének folytatása (a vállalkozás gazdasági társasági jogi formává változtatása)
- A szerződésben rögzített munkafeltételek változtatása és más munkahelyre való áthelyezés
- Meghatározták a zenei művek, előadások és hanghordozók közzétételéért járó térítményre való jog megvalósításának egységes díjszabását
- Megszűnt az ajándékozási illeték fizetésének kötelezettsége azon jogi személyek esetében, akiknek jövedelme ezen az alapon beszámítódik a jogi személyek nyereségadóalapjába

2013. July 01. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Június/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény
- A kötelező társadalombiztosításai járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény
- Meghosszabbították az üzemanyagár-térítési igények benyújtásának határidejét
- A munkaidő és a munkaidő beosztása

2013. May 30. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Május/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Az évi rendes közgyűlés összehívása és megtartása a Kft-ben
- A pénzügyi jelentések elfogadása és a nyereség elosztása a Kft-ben
- A polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény módosításáról és változásairól szóló törvénytervezet szerint javasolt változások
- A pénztári számlák kiadásának fokozott ellenőrzése
- Az internetes és elektronikus postacímek és kontakt adatok ingyenes regisztrálása
- A munkáról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény javaslata

informatorAprilis1-2013HU-01.jpg

2013. April 26. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Április/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Meghosszabbították a tájékoztató adóbevallás (IPP) benyújtásának határidejét
- Határozat a minimális kereset összegéről
- Folyamatos ellenőrzés a szürke gazdaság letörése érdekében
- A szolgálati idő bejelentésének kötelezettsége (M-4) a 2012-es esztendőre 2013. április 30-ig
- Változott a munkahelyi rehabilitálásról és foglalkoztatásról szóló törvény
- Anyagi támogatás az élelmiszerbiztonsági és minőségi rendszerek bevezetési és szertifikálási költségeinek visszatérítésére
- A komerciális tranzakciók során keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítési határidejéről szóló törvény alkalmazása
- A bank tájékoztatása a gazdasági nyílvántartási ügynökség regiszterébe beírt adatok változásáról
- A munkáról szóló törvény módosításai és változásai

2013. April 08. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Március/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Tájékoztató adóbevallás (Informativna poreska prijava IPP)
- A mezőgazdasági/ földműves gazdaságok bejegyzési határideje 2013.03.31.
- Minimálbér
- Meghosszabbították a feltételes kamatleírás és az adótartozás szüneteltetésének határidejét
- Állami ünnepek és más ünnepek
- Pályázat munkanélküliek számára
- Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások elosztása
- Jogosultság üzemanyag utáni térítményre
- Bértérítményes távolmaradás munkahelyről (fizetett szabadság)

informatorFeb1-2013RS-01.jpg

2013. February 26. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Február/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
- A polgárok évi jövegelemadója
- Törvény a kereskedelmi tranzakciók során keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről
- Törvény az ösztönzésekről a mezőgazdaságban és a rurális fejlesztésben
- A vállalkozók szabálysértései a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján
- Az évi szabadságok meghatározásának mércéi
- A szociális járulék elszámolásának előírt legkisebb alapja
- A költség- és egyéb jövedelemtérítések összehangolt adómentes összegei

2013. January 16. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Január/1-2013

Fontos információk a vállalkozók és kft-k részére
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A kötelezettségek és kinnlévőségek elévülése
- Újdonságok a kinnlévőségek/ követelések leírása kapcsán
- A HÉA (PDV) térítés készpénzben történő kifizetése a földműveseknek
- Tájékoztatás a földművesről, aki az előző 12 hónapban 1.000.000 dinárnál nagyobb forgalmat valósított meg
- A 2013. január 1-ei hatályú HÉA-nyílvántartásból (evidencija PDV) való törlési igény legkésőbb A 2013. január 31-ig terjeszthető be
- Az öregségi nyugdíjra való jogosultság megvalósításának feltételei 2013-ban
- Az egyéni adóbevallás benyújtásának kötelezettsége (PPP nyomtatvány/ űrlap) 2012-re

2013. January 10. | Vállalkozói Tájékoztató, Adó-pénzügy

PAŽNJA! Zahtev za brisanje iz PDV-a na dan 1. januara 2013. godine može se podneti najkasnije do 31. januara 2013. godine

Obveznici PDV, koji su u 2012.godini ostvarili ukupan promet u iznosu manjem od 2.000.000 dinara, nisu u obavezi da podnose nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, anadležni poreski organ neće izvršiti njihovo brisanje iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti.