2014. March 21.

Vállalkozói Tájékoztató Március/2-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A jogi személyek nyereségadója
- A vagyonadó
- A kötelező társadalombiztosítási járulék legmagasabb évi alapjai
- A nőnapi juttatások

2014. March 07.

Tájékoztató mezőgazdasági termelők részére (Különkiadás - Vállalkozói Tájékoztató Március/1-2014)

Fontos információk a mezőgazdasági termelők részére!
A Tájékoztató tartalmából:
- Bejegyzés a földművelő gazdaságok nyilvántartásába és a bejegyzés (regisztráció) megújítása
- Kik számítanak az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettjeinek a mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem alapján?
- A pénzügyi kötelezettségek teljesítésének határidői a kommerciális tranzakciókban a bejegyzett földműves gazdaságok részéről

2014. February 18.

Vállalkozói Tájékoztató Február/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A 2013-ra vonatkozó pénzügyi jelentések beadása és bejegyzése
- A transzferárakról szóló szabályzat változásai és módosításai
- A nem teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott járulékalapja
- A legalacsonyabb havi járulékfizetési alap
- A polgárok évi jövedelmi adója
- Új törvény a felülvizsgálatról (revízió)
- Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény módosításai és változásai
- A költségtérítések és egyéb járandóságok összehangolt adómentes összegei
- Olyan adásvételi szerőzdésmelléklet megkötése esetén, amelyben az alapszerződésben rögzítetthez képest nagyobb alapterületű ingatlan átruházásában állapodnak meg a felek, kötelező az abszolút jogok átruházásáért járó adó fizetése

2014. January 13.

Vállalkozói Tájékoztató Január/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A kötelező társadalombiztosítás egységes bejelentése papíralapon (M űrlap) 2014. február 28-ig
- A bejegyzési eljárás térítési összege az ügynökségnél
- Az adóvallomások benyújtására szóló meghatalmazások különböző szintjei
- Új fizetési kódok (rejtjelek) 2014. január 1-től
- A levonást követő adózás esetén alkalmazott egyedi adóbevallások benyújtása
- Új számvevőségi törvény
- Rendelet az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettjeinek átalányadózásával kapcsolatos közelebbi feltételekről, mércékről és elemektről szóló rendelet módosításairól és változásairól

2013. December 29.

Vállalkozói Tájékoztató December/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A gazdasági nyilvántartási ügynökség a törvény erejénél fogva törli a vállalkozót nyilvántartásából, amennyiben annak ügyviteli számláját két évnél hosszabb ideig zárolták
- A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény
- A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény
- A hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény
- A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény
- A vagyon és a kötelezettségek összeírása a 2013-as év végén
- A létesítmények legalizálásáról szóló törvény
- A 2013-as esztendei évi szabadságok első felének az év végéig történő kihasználása törvényes kötelezettség
- A Szerb Köztársaság állami ünnepei 2014 decemberében és 2014 januárjában
- A végkielégítés kifizetésének kötelezettsége a műszaki felesleggé nyilvánított dolgozónak

2013. November 19.

Vállalkozói Tájékoztató November/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Adóelszámolás a nem rezidens (külföldi állampolgár) természetes személy részéről hazai jogi személynek nyújtott szolgáltatás esetén
- A vagyonadóról szóló törvény módosításai és változásai változások a vagyon megadóztatásában

2013. October 21.

Vállalkozói Tájékoztató Október/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény alkalmazása a gazdasági társaságok tagjai és alapítói esetében
- Szerződés az igazgató jogairól és kötelezettségeiről
- A Szerbiai Köztársaság állami ünnepe: a békekötés napja az I. Világháborúban

2013. September 23.

Vállalkozói Tájékoztató Szeptember/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A vagyonadóról szóló törvény módosításai és kiegészítései az ajándékozási illeték révén történő adóztatás
- A gazdasági társaságok vagyonának és szolgáltatásainak felhasználása magáncélokra a tulajdonosok részéről
- Új bejelentések az örökösödési adó és az ajándékozási illeték meghatározására és az abszolút jogok átruházási adójára
- Rendelet annak a rendeletnek a módosításáról, amely meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek végzésénél nem kötelező a forgalom pénztárgépi nyilvántartása
- A nem fizetett közterhek kamatának elszámolása
- Belső ellenőrzés a korlátolt felelősségű társaságban
- A kötelező biztosításba bekapcsolt személyek utáni nyugdíj- és rokkantbiztosítás elszámolásának és fizetésének legkisebb/ legalacsonyabb alapja
- A kötelező egészségbiztosításba bekapcsolt személyek utáni kötelező járulék elszámolásának és fizetésének alapja
- A faktoringról szóló új törvény