Bérítményes távolmaradás munkahelyről (fizetett szabadság)

A munkavállaló a Munkatörvény (a SZK Hiv. Közlönyének 24/2005, 61/2005 és 54/2009 számai) 77. szakasza alapján, összesen hét munkanap időtartamú bértérítményes távolmaradásra (fizetett szabadságra) jogosult a naptári év folyamán, házasságkötés, ha felesége megszül, közeli családtagjának betegsége és az általános rendelkezés (aktus), valamint a munkaszerződés által meghatározott esetekben. A fizetett szabadság időtartamát az általános aktus és a munkaszerződés tartalmazza. A felsorolt eseteken kívül munkavállaló fizetett szabadságra jogosult még: öt munkanap időtartamra közeli családtagjának elhalálozása esetén; két munkanapra minden önkéntes véradási alkalom esetén a véradás napját is beleértve. Az általános aktussal és a munkaszerződéssel öt munkanapnál hosszabb távolmaradási jogosultság is megállapítható.

A Munkatörvény 77. szakasz 4. bekezdése szerint közeli családtag a házastárs, a gyermek, a testvér, a szülő, az örökbefogadó, az örökbefogadott és a nevelő, ha nem is élnek feltétlenül egy háztartásban munkavállalóval, valamint azok a személyek, akik egy háztartásban élnek munkavállalóval.  

Munkavállaló a fizetett szabadság jogcímét képező esemény megtörténte pillanatától jogosult a fizetett szabadság kihasználására. A minden egyedi eset alapján járó fizetett szabadnapokat nem lehet összevonni és azok más időszakra nem vihetők át. 

A fizetett szabadságról szóló végzésminta, az alábbiak szerint:

 

Szám:

Keltezés:

A munkatörvény (a SZK Hiv. Közlönyének 24/2005, 61/2005 i 54/2009 számai) 77. szakasza alapján és a 192. szakasszal összhangban, valamint a Munkaszabályzat ___ szakasza alapján, a vállalat igazgatója _______ -n meghozza a következő

 

VÉGZÉST

fizetett szabadság kihasználására

 

A/az _______ vállalatnál, _______ munkavállaló, munkahelyi beosztása _______ megállapítom _______ munkanap időtartamú fizetett távolmaradásra jogosultságát _______ miatt.

Munkavállaló a bértérítményes távolmaradást _________ év ______ hónap _____napjától ____ év _______ hónap _____napjáig használja ki és ____ év __ hónap _____napján meg kell jelennie munkahelyén.

Távolmaradása ideje alatt munkavállaló az előző háromhavi átlagbér összegének megfelelő bértérítményt valósít meg.

I n d o k o l á s

Munkavállaló _______-n benyújtott, _______ miatti bértérítményes távolmaradás jóváhagyása iránti kérelme alapján, amelyről írásos dokumentumot mellékelt, nevezettnek jóváhagyom _______ munkanap tartamú távolmaradását, egyben kötelezem őt arra, hogy a szabadság leteltét követően munkahelyén megjelenjen.

                                      

JOGOSTVOSLATI UTASÍTÁS: Munkavállaló e végzés ellen, a kézhezvételt követő 90 napon belül eljárást indíthat az illetékes bíróságnál.

                                                                      Igazgató

A végzést kézbesíteni:

  1. a munkavállalónak,
  2. a személyzetügyi osztálynak
  3. az számvevőségi szakszolgálatnak,
  4. az irattárnak.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>